Atelier de lucru „Dificultăți în implementarea practică a Standardelor naționale de audit intern”

Mie, 14/02/2018 - 15:37 |

Ministerul Finanțelor a organizat un atelier de lucru cu genericul „Dificultăți în implementarea practică a Standardelor naționale de audit intern”. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 13-14 februarie, cu participarea a peste 20 de conducători ai subdiviziunilor specializate din cadrul autorităților publice centrale, locale, CNAM și CNAS.

Experții proiectului Twinning  „Suport în dezvoltarea unui mediu eficace de control intern și audit intern în sectorul public al RM” au prezentat o analiză a situației curente și schimbările care trebuie făcute în acest domeniu.

Pe parcursul a două sesiuni de lucru, au fost examinate toate aspectele ce țin de aplicarea  în practică a standardelor naționale de audit intern,  precum  și diferențele existente față de versiunea din 1 ianuarie 2017 a Standardelor Internaţionale ale Practicii Profesionale de Audit Intern.

În acest sens, participanţii au fost antrenaţi în discuţii privind dificultăţile întâmpinate, soluțiile posibile, fiind aduse  clarificări din partea experților proiectului.

Ministerul Finanțelor urmează să inițieze procesul de modificare a Standardelor naționale de audit intern, ajustându-le la versiunea curentă a Standardelor internaţionale. De asemenea, se  preconizează organizarea unor astfel de ateliere  de lucru pe parcursul anului,  fiind recunoscută  utilitatea și eficiența acestora.

Proiectul Twinning al UE „Suport în dezvoltarea unui mediu eficace de control intern și audit intern în sectorul public al RM” a fost lansat în septembrie 2017 și va acorda asistență în dezvoltarea funcției de audit intern  și a sistemelor proprii de control intern Ministerului Finanțelor, precum și altor părți interesate.