Aspectele generale privind achizițiile publice și managementul riscurilor discutate în cadrul unei sesiuni de instruire, organizată de Ministerul Finanțelor pentru auditorii publici interni

Vin, 30/03/2018 - 17:06 |

Ministerul Finanțelor a organizat în perioada 28-29 martie curent, sesiunea de instruire ,,Aspecte generale privind achizițiile publice și managementul riscurilor de corupție. Colaborarea auditorilor interni cu alți furnizori de asigurare”, dedicată auditorilor interni din cadrul APC și APL de nivelul al doilea, precum și auditorilor interni care dețin certificate de calificare în domeniu.

Scopul și obiectivele seminarului au fost axate pe schimbul de opinii, experiență și interacțiune între auditori interni cu alți furnizori de asigurare, precum și a familiariza participanții la seminar cu normele de aplicare a cadrului normativ în domenii conexe activității de audit.

Formatorii seminarului au vorbit despre managementul riscurilor de corupție, au explicat semnificația integrității instituționale și au prezentat aspectele reglementării și organizării procesului de achiziții publice, precum și a sistemului de E – achiziții.

La fel, au fost abordate subiecte privind perceperea modalității de raportare a iregularităților și manifestărilor de corupție, precum și conștientizarea rolului unei comunicări eficiente a auditorilor interni cu alți furnizori de asigurare.  Formatorii au prezentat exemple concrete din activitatea instituțiilor pe care le reprezintă, și anume: Centrul Național Anticorupție, Curtea de Conturi, Inspecția Financiară și Agenția Achiziții Publice.

Cei prezenți la seminar au participat activ la discuții, au comunicat dificultățile întîmpinate în organizarea activităților operaționale în domeniile abordate în cadrul seminarului, iar formatorii au oferit explicații în acest sens.