Anunț privind prelungirea termenului de organizare a consultării publice

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr.967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, prelungește termenul pentru organizarea consultărilor publice a proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova. Decizia de prelungire a termenului pentru consultările publice este argumentată de complexitatea și amploarea proiectului de lege și nu în ultimul rînd de receptivitatea Ministerului Finanțelor la solicitările autorităților publice și mediului de afaceri.

Perioada: 
Vineri, 1 Decembrie, 2017 - 16:45 până Vineri, 15 Decembrie, 2017 - 16:45

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda