Anunț privind organizarea expertizei anticorupție și expertizei juridice

Proiectul de lege privind noul Cod vamal a fost elaborat în vederea îmbunătățirii și înlăturării lacunelor legislației vamale actuale, diminuării numărului exagerat al modificărilor efectuate la legislația vamală în ultima perioadă, precum și în contextul executării angajamentelor asumate de Republica Moldova prin art.201 din Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte din 27.06.2014, privind armonizarea legislației vamale la Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Perioada: 
Miercuri, 11 Aprilie, 2018 - 10:45

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda