Anunț privind organizarea consultărilor publice

Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat întru actualizarea Listei proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora și a Listei împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, scutite de TVA cu drept de deducere, precum și excluderea proiectelor de asistență externă finalizate.

Perioada: 
Luni, 12 Noiembrie, 2018 - 14:00 până Joi, 15 Noiembrie, 2018 - 17:00

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda