Anunț privind organizarea consultării publice

Serviciul Fiscal prezintă pentru consultări publice proiectul Ordinului „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia”.

Prezentul proiect este elaborat în scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.238 din 25 aprilie 2017 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”.

Începând cu 28 octombrie 2017, din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat conform anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul “Factura” și “Anexa la factură” și prevederile referitor la acest formular.

Astfel, începând cu 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA cât și celea care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilitățiii, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special “Factura fiscală”.

Perioada: 
Marţi, 8 August, 2017 - 08:15 până Vineri, 18 August, 2017 - 08:15

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda