Anunț privind organizarea consultării publice

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, prezintă pentru consultări publice proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova.

Finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului de lege prevăd îmbunătățirea, eficientizarea, sistematizarea legislaţiei vamale, precum și executarea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin art.201 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, privind armonizarea legislației vamale la Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Perioada: 
Luni, 13 Noiembrie, 2017 - 12:45 până Vineri, 15 Decembrie, 2017 - 16:45

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda