Anunț privind organizarea consultării publice

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art. 9 din Legea privind transparenţa în procesul decizional Nr.239 din 13.11.2008, anunţă despre iniţierea examinării și coordonării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (în partea ce ține de impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru TI).

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului a fost elaborat în vederea implementării Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr.77 din 21.04.2016 și Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.145 din 14.07.2017.

Amendamentele propuse la actele normative din domeniul fiscal, precum și cel al asigurărilor sociale și medicale obligatorii au drept scop aducerea acestora în concordanță cu prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și asigurarea unui mecanism funcțional de aplicare a impozitului unic datorat de rezidenții acestor parcuri și actelor ce reglementează aplicarea impozitului unic. 

Perioada: 
Vineri, 4 August, 2017 - 19:00 până Luni, 21 August, 2017 - 17:15

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda