Anunț cu privire la modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 4 la HG nr. 1450 din 24.12.2007

 Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art. 9 din Legea privind transparenţa în procesul decizional Nr.239 din 13.11.2008, anunţă despre iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la  modificarea  anexelor nr. 2, nr.3 şi nr. 4 la  Hotărîrea  Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007

Necesitatea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea  anexelor nr. 2, nr.3 şi nr. 4 la  Hotărîrea  Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” este generată de prevederile punctului 9 al Regulamentului Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, ce ţine de retragerea calităţii de membru al Consiliului în legătură cu cererea personală depusă privind retragerea benevolă.

Totodată, prevederile Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor a fost ajustat la prevederile Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător ce ţin de reflectarea şi eliberarea duplicatului actului permisiv.

Necesitatea completării componenţei nominale a Comisiei de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor este generată de faptul, că proba scrisă la disciplina „Dreptul” conţine itemi din legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale; legislaţia fiscală, civilă şi comercială; legislaţia privind societăţile comerciale şi legislaţia privind insolvabilitatea şi proceduri similare. Totodată, conform pct. 46 al Regulamentului privind certificarea auditorilor fiecare probă scrisă se verifică de către doi membri ai Comisiei, independent unul de altul. 

Perioada: 
Miercuri, 2 August, 2017 - 08:45

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda