Anunț cu privire la modificarea și completarea HG nr. 875 din 21.10.2014

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost elaborat în vederea ajustării conținutului Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/ municipale și al societăților comerciale cu capital  integral sau majoritar public la recomandările Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului privind realizarea de către Ministerul Finanţelor a sarcinilor şi activităţilor în procesul de monitoring financiar al întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Astfel, proiectul Hotărîrii Guvernului elaborat urmărește implementarea parțială a recomandărilor Curții de Conturi, include ajustări de ordin tehnic și de clarificare a unor norme ale Regulamentului, precum și completează procesul de monitoring financiar cu o nouă sursă de informații și anume datele Casei Naționale de Asigurări Sociale cu privire la numărul de angajați și salarizarea angajaților entităților analizate.

 

Perioada: 
Miercuri, 19 Iulie, 2017 - 12:15 până Marţi, 1 August, 2017 - 12:15

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda