Anunț cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18)

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate precum şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a acestuia”.

Perioada: 
Marţi, 29 August, 2017 - 07:15 până Joi, 7 Septembrie, 2017 - 07:15

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda