Activitate de instruire pentru formatori privind contabilitatea și raportarea financiară, organizată în cadrul Ministerului Finanțelor

Mar, 28/05/2019 - 13:31 |

Ministerul Finanțelor cu suportul programului regional STAREP, a organizat în perioada 21-24 mai curent, o sesiune de instruire cu genericul ”Legea contabilității și raportării financiare și modificările Standardelor Naționale de Contabilitate: conținutul de bază și modul de aplicare”, dedicată unui grup de formatori din cadrul mai multor universități și centre de instruire din țară. Scopul principal al acestui seminar a fost de a  acorda asistență în implementarea noilor prevederi ale Legii contabilității și raportării financiare, precum și familiarizarea participanților cu principalele modificări ale Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și modul de aplicare a acestora.

În cuvântul de deschidere, Dorel Noroc, șef al Direcției politici fiscale și vamale, împuternicit cu exercitarea sarcinilor funcției de secretar de stat al Ministerului Finanțelor, a accentuat actualitatea desfășurării unor astfel de evenimente, menționând că domeniul contabil este mereu în schimbare, iar acest seminar oferă o platformă bună de a împărtăși experiență și de a consolida cunoștințele în domeniu. ”Profesia contabilă are menirea ca procesele economice să fie reflectate corect, inclusiv la nivel național și fiscal” a subliniat Dorel Noroc. 
Sesiunea de instruire a fost moderată de către Svetlana Platon, consultant la Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) din cadrul Băncii Mondiale, care a prezentat contextul general de organizare a evenimentului, obiectivele și scopul propus. 

În cadrul seminarului desfășurat, Alexandru Nederiță, consultant CFRR, profesor universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei, auditor financiar, contabil certificat-practician, pe parcursul a 4 zile, a instruit participanții prezentând prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, în vigoare de la 01.01.2019 și modalitățile de implementare a acestora. De asemenea, au fost examinate și exemplificate modificările SNC. 

Oxana Druță, specialist în managementul financiar din cadrul Băncii Mondiale, a apreciat participarea activă în cadrul acestui seminar, îndemnînd participanții să disemineze cunoștințele acumulate, pentru ca contabilii practicieni și cei în devenire să aibă o claritate privind noile reglementări contabile.
La rîndul lor, formatorii au remarcat că astfel de activități sunt foarte utile pentru ei, ajutîndui să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi în cele din urmă să îşi perfecţioneze și faciliteze metodele de predare. Aceștia au menționat că evenimentul a fost o platformă bună pentru interacţiunea cu experţii din domeniu şi pentru discuţii concrete privind unele particularităţi ale contabilității. 

În încheiere, Lidia Foalea, șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, a mulțumit formatorilor pentru participare, exprimându-și încrederea că aceștia vor pune în practică corect și eficient noile reglementări contabile. Totodată, aceasta a exprimat ideea de a mai organiza astfel de activități, deoarece doar astfel se poate realiza o dezvoltare eficientă și de perspectivă a cadrului normativ în domeniul contabilității și raportării financiare. 

Menționăm că, STAREP este un program regional destinat creării unui mediu transparent de politici și cadru instituțional efectiv pentru raportarea corporativă în țările Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. STAREP este conceput pentru a ajuta țările participante în adoptarea și punerea în aplicare a standardelor internaționale și promovarea alinierii cadrului de raportare financiară cu cele mai bune practici internaționale și reglementările Uniunii Europene. Programul regional STAREP este administrat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), al Băncii Mondiale cu sediul la Viena, Austria.