Activitate de instruire pentru auditorii interni din sectorul public organizată în cadrul Ministerului Finanţelor

Sâm, 20/10/2018 - 11:27 |

În contextul Proiectului MD37 – ”Fortificarea auditului intern în autoritățile publice”, derulat cu suportul Fondului pentru Bună Guvernare finanțat de Guvernul Marii Britanii, la 18-19 octombrie curent, Ministerul Finanțelor în parteneriat cu PricewaterhouseCoopers Moldova și PricewaterhouseCoopers România, au organizat un seminar de instruire pentru auditorii interni din sectorul public, cu genericul „Asigurarea calității în procesul de efectuare a auditului financiar”.

Activitatea de instruire a fost organizată cu scopul de a consolida cunoştinţele și a dezvolta aptitudinile auditorilor interni din sectorul public în aspecte ce țin de procesul de efectuare a auditului financiar.

În acest sens, formatorii seminarului au instruit participanţii recapitulând principalele aspecte ce țin de practica generală a auditului intern şi au prezentat particularitățile etapelor de desfășurare a misiunii de audit intern, precum şi au vorbit despre noile tendinţe ale auditului intern pe plan internaţional.
De asemenea, în cadrul seminarului au fost puse în practică abilităţile participanţilor aferente instrumentelor și tehnicilor auditului intern.

La sesiunea de instruire au participat în jur de 25 de auditori interni, care au apreciat pozitiv calitatea și conținutul trainingului.