12 auditori interni din sectorul public și-au primit certificatele de calificare profesională

Joi, 02/01/2020 - 10:06 |

La Ministerul Finanțelor a avut loc evenimentul de înmânare a certificatelor de calificare profesională a auditorilor interni din sectorul public.

Potrivit membrilor comisiei de calificare, acesta este rezultatul unui proces complex de examinare și evaluare a cunoștințelor teoretice și abilităților practice ale auditorilor interni: „Obținerea certificatului de calificare profesională implică o muncă asiduă și un efort considerabil din partea auditorilor interni. Certificarea profesională conferă  un grad mai înalt de credibilitate în rezultatele muncii auditorilor interni, dar, totodată și o responsabilitate enormă pentru așteptările părților interesate”.

Cu această ocazie, auditorii interni au fost felicitați de către reprezentanții Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern: „Vă dorim să perseverați și să atingeți noi culmi în activitatea Dvs profesională”.