În ministere, APL de nivel II, CNAS și CNAM vor fi instituite subdiviziuni de audit intern din minim 3 unități de personal

Mie, 18/07/2018 - 16:56 |

Un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative pentru înlăturarea lacunelor în procesul de aplicare a cadrului legal aferent controlului financiar public intern (CFPI), constatate în perioada anilor 2014-2018, a fost aprobat astăzi de către Executiv. Documentul stabilește numărului minim de angajați în cadrul subdiviziunii auditului intern. În același timp, entitățile publice care nu vor avea posibilitatea să instituie subdiviziuni de audit intern vor putea să contracteze astfel de servicii.

Astfel, subdiviziunea de audit intern va fi creată din cel puţin 3 unităţi în cadrul ministerelor, APL de nivel II, CNAS și CNAM, și va fi dimensionată în baza volumului de activitate, astfel încât să asigure auditarea sistematică a întregii activități. Până acum, legea cu privire la CFPI obliga autoritățile să instituie asemenea subdiviziuni, în limita statelor de personal. Prin urmare, în majoritatea instituțiilor au fost create subdiviziuni dintr-o singură unitate, care nu adus plus valoare entităților.

Conducătorul subdiviziunii de audit intern va fi obligat să dețină certificat de calificare în domeniul auditului, așa încât să poată fi recrutate și încadrate în sistem doar persoane care dețin competențe și pregătire profesională adecvată.

Noțiunea de „management financiar și control” a fost substituită cu „control intern managerial”, cea de „unitatea de audit intern” cu „subdiviziune de audit intern” iar „declarația de bună guvernare” cu „declarație privind răspunderea managerială”.

Proiectul mai prevede că auditul intern va asigura evaluarea proceselor cu risc sporit din sistemele financiar – contabil, achiziții publice, administrare a activelor, juridic și tehnologii informaționale cel puțin o dată la trei ani.

Proiectul prevede și includerea responsabilității autorităților publice centrale și locale pentru asigurarea coordonării și monitorizării implementării și menținerii sistemelor de control intern managerial în entitățile subordonate. Această prevedere va produce schimbări benefice asupra modului de organizare a sistemelor de control intern, dar și a procesului de raportare către Ministerul Finanțelor a situației privind funcționarea acestora.

Perfecționarea cadrului de reglementare primar în domeniul CFPI urmează să contribuie la sporirea răspunderii manageriale, consolidarea bunei guvernări și efectuarea activității de audit intern conform cerinței standardelor profesionale.