Consiliul Consultativ

Consiliul Consultativ

Consiliul este organ consultativ pentru examinarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii, inclusiv a proiectelor standardelor, planului general de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice, regulilor şi comentariilor, în problemele ţinerii contabilităţii şi raportării financiare, cu scopul de a antrena specialişti calificaţi din instituţiile de cercetări ştiinţifice, din instituţiile de învăţămînt superior cu profil economic, din ministere, alte autorităţi administrative centrale, precum şi din cadrul entităţilor.

Componenţa Consiliului consultativ se confirmă o dată la doi ani de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor.

Din Consiliul Consultativ fac parte reprezentanţi ai ramurilor de bază ale economiei naţionale, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, altor autorităţi administrative centrale, instituţiilor publice şi mediului academic, dintre care cel puţin 50% deţin titluri ştiinţifice şi profesionale de specialitate.