Stagierea în activitatea de audit

Stagierea în activitatea de audit

Stagiari în activitatea de audit pot fi persoanele fizice – stagiari, angajaţi pentru stagiu în cadrul unei societăţi de audit, auditor întreprinzător individual, care participă la efectuarea auditului sub conducerea unui auditor.

Stagiarul în activitatea de audit are obligaţia de a-şi găsi un îndrumător de stagiu, care să ofere garanţii suficiente, în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea perioadei de pregătire profesională practică.

Stagiul se efectuează în cadrul unei societăţi de audit, auditor întreprinzător individual care a avut în derulare cel puţin 2 misiuni de audit în anul precedent.

Documentele necesare pentru înscrierea în calitate de stagiar în activitatea de audit:

  1. cererea de înregistrare în calitate de stagiar;
  2. copia actului de identitate (cu prezentarea originalului);
  3. copia diplomei privind studiile superioare în domeniul economico-financiar sau juridic (cu prezentarea originalului);
  4. copia carnetului de muncă (cu prezentarea originalului);
  5. copia contractului de muncă încheiat cu societatea de audit, auditorul întreprinzător individual (cu prezentarea originalului);
  6. acceptul îndrumătorului de stagiu.

Adresa şi datele de contact: bir. 406, str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău, MD-2005, tel: 022 26 27 98.