Lista organizațiilor de instruire profesională continuă

Lista organizațiilor de instruire profesională continuă

Conform legislației naționale în vigoare auditorii sunt obligaţi să efectueze cursuri de instuire profesională continuă anual, în scop de informare, documentare cu modificările/completările legislative cît si cu metodicile performante aferente activității profesionale. Instuirea se realizează sub forma de seminare, lecții, etc, în cadrul cărora se acumulează competenţe necesare proiectate în raport cu profesia de auditor.

Astfel, cursurile de instruire profesională cît și autoinstruirea permanentă a auditorului, permite o desfăşurare eficientă a activității sale profesionale, în corespundere cu Standardele Internationale de Audit (SIA), acceptate şi puse în aplicare de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

În acest sens, anual, organizațiile și instituțiile care organizează instruirea profesională a auditorilor elaborează și aprobă un program de instruire, coordonat cu Ministerul Finanțelor.

Nr. d/oDenumireaSediul, numărul de telefon, e-mailProgramul de instruire profesională

1.

Centrul de Instruire Profesională a Auditorilor „CIPAM” SRL

mun. Chişinau, str. Anton Pan, 4, bir. 1010
Tel: 022 22-77-08
Fax: 022 22-06-40
E-mail: cipam3@gmail.com

Programul de instruire profesională

2.

Asociaţia Obştească
„Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova”

mun. Chişinau, str. M. Varlaam, 65, of. 439
Tel: 022 54-14-21
Fax: 022 54-14-95
E-mail: info@acap.md
Web: http://www.acap.md

Programul de instruire profesională