Consiliul Consultativ în domeniul auditului situațiilor financiare

Consiliul Consultativ în domeniul auditului situațiilor financiare

Consiliul este instituit în calitate de organ consultativ privind examinarea situațiilor specifice în domeniul auditului situațiilor financiare și proiectelor actelor normative relevante, precum și prezentarea recomandărilor, propunerilor corespunzătoare.

Președinte al Consiliului este secretarul de stat al Ministerului Finanțelor responsabil de domeniul auditului situațiilor financiare.

Componența nominală a Consiliului se aprobă de Ministrul Finanțelor la propunerea Președintelui Consiliului.

Din Consiliu fac parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Consiliului de supraveghere a activității de audit, Comisiei de Certificare a auditorilor, asociațiilor profesionale din domeniul auditului, entităților de audit, mediului academic.