Comisia de certificare

Comisia de certificare

Certificarea auditorilor se efectuează în scopul examinării pregătirii profesionale și a experienței practice a persoanelor ce doresc să practice activitatea de audit.

Examenul de calificare se organizează de Ministerul Finanţelor, iar examinarea se efectuează de către Comisia de certificare de pe lângă Ministerul Finanţelor.

Membrii Comisiei sunt specialişti cu un înalt nivel de calificare din cadrul Ministerului Finanţelor şi a altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, profesori ai instituţiilor de învăţământ superior la disciplinele examinate, incluse în programul de examinare aprobat.

Documentele necesare privind admiterea la examenul de calificare pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general:

 1. cererea de admitere la examenul de calificare;
 2. cererea de susţinere a examenului pe disciplină;
 3. curriculum vitae;
 4. două fotografii cu dimensiunea 3 × 4 cm;
 5. cazierul judiciar;
 6. diploma privind studiile superioare corespunzătoare, confirmată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în cazul efectuării studiilor peste hotare;
 7. carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi experienţa corespunzătoare de muncă în Republica Moldova sau documentul (apostilat/legalizat, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare), care confirmă vechimea în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic acumulată în afara Republicii Moldova;
 8. recomandarea în formă scrisă a organului executiv al societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, unde este angajat pe parcursul perioadei de stagiere;
 9. buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz), eliberat de organele abilitate ale Republicii Moldova;
 10. certificatul internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului cu anexarea disciplinelor susţinute, apostilat/legalizat, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz);
 11. confirmarea certificatului internaţional de calificare din domeniul contabilităţii şi auditului de către organul care l-a eliberat, tradusă în limba de stat şi legalizată în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz).

Concomitent cu prezentarea originalelor documentelor se prezintă şi copiile acestora.

Adresa şi datele de contact: bir. 406, str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău, MD-2005, tel: 022 26 27 60.