Buget

Procesul curent CBTM 2018-2020

În scopul realizării măsurilor din Planul de acţiuni pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, Ministerul Finanţelor a elaborat limitele preliminare de cheltuieli pe anii 2018-2020 cu scop orientativ în elaborarea politicilor sectoriale şi actualizarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru perioada respectivă.

Luînd în considerare posibilităţile limitate pentru majorarea în continuare a cheltuielilor publice, Guvernul prin intermediul CBTM evidenţiază necesitatea axării pe sporirea eficacităţii şi eficienţei programelor existente de cheltuieli şi redirecţionarea mijloacelor către cele mai prioritare. Astfel, utilizarea mai eficace a resurselor existente va avea un rol vital în realizarea unor îmbunătăţiri durabile a serviciilor publice pe termen mediu.

Din aceste considerente, în CBTM pentru 2018-2020 se pune un accent sporit pe identificarea economiilor în urma eficientizării utilizării resurselor, prin care serviciile publice ar putea fi prestate mai calitativ, la aceleaşi costuri sau chiar mai mici. În plus, o parte a serviciilor care sunt neefective, din perspectiva corespunderii cu obiectivele şi priorităţile de dezvoltare a sectoarelor, vor fi sistate.

Etichete: