Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Strategia Nationala de edificare a societatii informationale - "Moldova electronica"

Edificarea societăţii informaţionale are drept scop asigurarea unei dezvoltări umane durabile, bazate pe dreptate social ă  şi egalitate a şanselor, libertate, diversitate culturală, participare civic ă  şi progres  ştiinţific prin implementarea tehnologiilor informaţionale  şi de comunicaţii  în toate domeniile vieţii sociale.

Strategia Nationala de edificare a societatii informationale - "Moldova electronica"