Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Comasarea documentelor primare cu regim special „Factură” şi „Factură Fiscală”

3 Mai, 2017 - 17:12

Hotărîrea Guvernului nr.238 din 25.04.2017 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.134-143 din 28 aprilie curent.

Hotărîrea nominalizată are drept scop modificarea legislaţiei în vigoare în vederea îmbunătăţirii mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri şi reducerii barierelor administrative pentru dezvoltarea acestuia.

Obiectivul acestei modificări este de a simplifica modul de documentare a operaţiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special pentru justificarea operaţiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.

Astfel, documentele primare cu regim special „factură” şi „factură fiscală” vor fi comasate într-un singur document primar cu regim special „factură fiscală”.

Se admite utilizarea de către entităţi a formularelor facturii/facturii fiscale, valabile pînă la intrarea în vigoare a hotărîrii, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entităţi şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Hotărîrea menţionată intră în vigoare din 28.10.2017, la 6 luni din data publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Hotărîrea menţionată intră în vigoare din 28.10.2017, la 6 luni din data publicării acesteia în Monitorul Oficial.