Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Ministerul Finanţelor a premiat cei mai buni contabili din ţară

4 Aprilie, 2017 - 17:09

12 contabili din sectorul public şi privat au fost premiaţi astăzi în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Finanţelor cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua contabilului.

,,Contabilitatea a apărut foarte demult, odată cu apariţia bunăstării şi averilor mari care trebuiau raportate. Aceasta înseamnă că şi cererea pentru meseria de contabil se măreşte odată cu creşterea nivelului de bunăstare. Ne doresc nouă tuturor ca cererea pentru contabili să fie în creştere, respectiv să avem un nivel de bunăstare mai mare”, a menţionat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu în mesajul de felicitare.

Ministrul Finanţelor a accentuat că în faţa profesiei stau multe provocări - se schimbă modelele de bussiness, cerinţele faţă de transparenţă, calitatea şi viteza raportării financiare. În acest sens competitivitatea economiei naţionale depinde, în mare parte, de felul cum contabilii răspund la aceste provocări.

,,Contabilii ne-au fost mereu alături în procesul de elaborare şi implementare a reglementărilor noi în domeniul contabilităţii şi raportării financiare. Dumeneavoastră aţi fost cei care aţi semnalat problemele care necesită soluţionare prin modificări ale legislaţiei şi aţi venit cu propuneri de perfecţionare a cadrului legal existent în acest domeniu”, a mai spus ministrul.

Lista contabililor premiaţi: Catanoi Corina, Moldtelecom S.A., Semeniuc Carolina, B.C. Molodva-Agroindbank S.A., Cosovan Svetlana, Prime Management S.R.L., Gurduza Livia, I.M. Orange Moldova S.A., Panuş Valentina, S.C. Sandriliona S.R.L., Jarcov Aurelia, I.M. Moldcell S.A., Malcoci Larisa, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Braşovean Diana, I.C.S. Endava S.R.L., Veaceslav Ciobanu, fondator şi manager a portalului www.contabilsef.md, Boboc Viorica, contabil şef al Primăriei Malcoci,  Lidia Foalea  şi Valentina Sulzina, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Contabilii nominalizaţi au fost selectaţi în baza a două criterii: instituţia la care sunt angajaţi să nu fie inclusă în lista entităţilor cu risc sporit de neconformare fiscală şi să fie confirmată lipsa penalităţilor în ultimii trei ani.

Sărbătoarea profesională – Ziua contabilului este sărbătorită în fiecare an în data de 4 aprilie. Aceasta a fost stabilită prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova în 2010.