Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Sesiune de informare pentru debutanţii şi stagiarii din cadrul Ministerului Finanţelor

17 Martie, 2017 - 18:59

Ministerul Finanţelor a organizat astăzi, o sesiune de instruire pentru studenţii ASEM, USM şi ULIM, care urmează stagiul de practică în cadrul instituţiei şi funcţionarii publici debutanţi, referitor la activitatea şi funcţionalitatea Ministerului.

Pornind de la politica de bază în domeniul resurselor umane, MinisterulFinanţelor îşi propune recrutarea prin concurs a celor mai talentaţi viitori profesionişti din rândul celor mai buni absolvenţi, a declarat viceministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva. Totodată, viceministrul a punctat că perioada de stagiere este o etapă importantă de consolidare a propriilor aptitudini şi dobândire a unor noi aptitudini esenţiale pentru dezvoltarea profesională.

Reprezentanţii Ministerului au vorbit celor prezenţi despre domeniile de bază ale instituţiei, precum sistemul bugetar, fiscal şi vamal, cooperare internaţională, managementul resurselor umane şi despre rolul Ministerului în cadrul administraţiei publice centrale.

În finalul sesiunii, Iuri Paşinschi, şeful Direcţiei managementul resurselor umane a explicat care sunt drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile stagiarilor, a menţionat despre organizarea ulterioară a altor sesiuni de instruire, precum şi despre oportunităţile de angajare în cadrul Ministerului Finanţelor.  

Amintim că, Ministerul Finanţelor oferă oportunitatea de a expediază CV-ul şi o scrisoare de intenţie (cu specificarea, la dorinţă, a domeniului de interes din cadrul Ministerului) la adresa resurse.umane@mf.gov.md, chiar dacă nu este anunţat un concurs.