Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Cost of Doing Business: Raportarea fiscală electronică a îmbunătăţit percepţia companiilor moldoveneşti asupra mediului de afaceri

14 Martie, 2017 - 17:44

Republica Moldova a înregistrat schimbări calitative referitor la achitarea taxelor fiscale. Acest succes se datorează, în mare parte, introducerii plăţilor electronice, ceea ce a permis agenţilor economici să-şi economisească substanţial timpul. Declaraţia a fost făcută de ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu în cadrul prezentării studiului ,,Costul reglementării afacerilor 2016” (Cost of Doing Business) de către Grupul Băncii Mondiale (BM) şi Guvernul RM.

Studiul relevă o reducere a timpului total dedicat interacţiunii cu autorităţile statului, îmbunătăţirea cu 7 puncte  (poziţia 24 de la 31) fiind produsă pe fundalul includerii unui sistem de notificare în locul autorizaţiilor de comerţ. Alţi factori importanţi care au contribuit la ameliorarea indicatorului de timp sunt raportarea fiscală electronică şi moratoriul asupra controalelor de stat, introdus anul trecut.

,,Avem încă rezerve în privinţa comerţului transfrontalier, anume aceasta ne arată ultimul raport. Ministerul Finanţelor urmăreşte atent aceste schimbări şi îşi îndreaptă eforturile spre eliminarea obstacolelor. În primul rând, ne orientăm spre proceduri vamale simplificate pentru a diminua timpul de procesare a traficului transfrontalier, dar şi implementarea unor practici bune din UE”, a punctat Octavian Armaşu. Ministrul a mai adăugat că acţiunile imediate ale instituţiei presupun îmbunătăţirea administrării fiscale şi reorganizarea Serviciului Fiscal cu începere din 1 aprilie 2017.

Oficialii Băncii Mondiale au atras atenţia că Guvernul RM a implementat reforme solicitante cu impact major şi recomandă să fie păstrată această tendinţă, de rând cu asigurarea transparenţei şi predictibilităţii în activitatea mediului privat.

,,Considerăm că e necesar să fie pusă în practică cât mai curând reforma care se referă la actele permisive şi de control. În al doilea rând, se impune o îmbunătăţire a culturii instituţiilor guvernamentale care sunt în interacţiune directă cu mediul de afaceri”, a declarat şeful Oficiului BM în RM, Alex Kremer.

Studiul ,,Cost of Doing Business 2016” este elaborat anual de către Grupul Băncii Mondiale şi analizează percepţia întreprinderilor referitor la mediul de business. Indicatorii studiului se referă la percepţia generală, procedurile de înregistrare a afacerilor, sistemul de plăţi, controalele, indicatorul de timp, soluţionarea litigiilor, certificarea bunurilor şi alţi factori relevanţi.