Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

COMUNICAT privind depunerea cererii pentru indexare şi plată a sumei indexate

13 Martie, 2017 - 14:22

În contextul modificărilor aprobate de Guvern în data de 9 martie curent, potrivit cărora Î.S. „Poşta Moldovei” va recepţiona cererile pentru indexare şi va elibera sumele stabilite către beneficiari, Ministerul Finanţelor precizează:

Cereri pentru indexare la Î.S. „Poşta Moldovei” vor depune numai deponenţii „Băncii de Economii” S.A., care nu au depus cererile pentru indexare, din diferite motive, în termenii stabiliţi de către Comisia centrală pentru indexarea depunerilor cetăţenilor.

Ministerul Finanţelor va iniţia plata sumelor indexate imediat după aprobarea de către Guvern a categoriilor de vârstă a beneficiarilor de indexare în anul 2017. În Legea bugetului de stat pentru anul în curs sunt prevăzute în acest scop 40 mil. lei.

Cu informaţii concrete privind iniţierea procesului de achitare a sumei indexate şi beneficiarii de indexare în anul 2017 Ministerul Finanţelor va reveni suplimentar.