Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Sistemul de control financiar public intern urmează să fie reformat

10 Martie, 2017 - 11:02

Delegaţia UE în Republica Moldova va asista Ministerul Finanţelor la formularea Planului de acţiuni pentru a sprijini dezvoltarea unui sistem de control intern şi audit intern eficient în sectorul public din ţara noastră. Un raport care include obstacolele în acest domeniu a fost prezentat la Chişinău, în cadrul unui eveniment cu instituţiile de control şi alte părţi interesate.

Raportul descrie progresele realizate pe parcursul ultimilor şase ani de la adoptarea Legii cu privire la controlul financiar public intern (CFPI), deficienţele şi abaterile cu care se confruntă sistemul.  Autorii raportului au propus mai multe recomandări pe termen scurt şi lung pentru a depăşi mai uşor obstacolele identificate şi pentru a accelera implementarea managementului şi controlului financiar şi al auditului intern în instituţiile publice.

,,Un control intern şi un audit intern eficace al sectorului public sunt necesare pentru a crea încrederea în funcţionarea eficientă a sectorului public şi dorinţa cetăţenilor de a contribui la acest proces. Pentru a construi această încredere, va fi necesar ca Guvernul să se asigure că toate organizaţiile implicate în producerea de bunuri sau servicii publice sunt acoperite de un control intern eficient şi transparent, precum şi de aranjamente de audit intern şi extern. Este necesară multă muncă pe baza unor analize şi comunicări atente cu toate părţile interesate pentru îndeplinirea acestor cerinţe”, a spus expertul Joop Vrolijk.

Autorii raportului recomandă, între altele, să fie consolidată funcţia de monitorizare şi evaluare a implementării CFPI, implicarea mai activă a entităţilor guvernamentale în acest proces şi o mai bună sincronizare a acţiunilor pe care le presupun reformele în domeniu. În mod special, experţii atrag atenţia că  sunt necesare programe de formare profesională a specialiştilor, or progresul limitat se datorează anume lipsei resurselor umane sau a unităţilor de audit intern în instituţiile publice, îndeosebi, la cele de nivelul doi.

,,Anul acesta ne vom concentra atenţia şi eforturile pentru a obţine un progres mai avansat în domeniul managementului finanţelor publice şi auditului intern. În primul rând, dorim să regândim funcţionalitatea structurilor interne de control şi audit ale instituţiilor de stat. Reforma administraţiei publice presupune acest obiectiv, de rând cu introducerea măsurilor de responsabilitate managerială”, a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu. Potrivit ministrului, implementarea eficientă a CFPI trebuie să se materializeze prin operaţiuni transparente cu finanţele publice şi servicii de calitate oferite cetăţenilor.

Raportul elaborat de experţii consorţiului Ecorys va sta la baza unui proiect de înfrăţire finanţat de Delegaţia UE în Republica Moldova în scopul elaborării unui Plan de acţiuni referitor la dezvoltarea unui mediu eficient de control intern şi audit intern în sectorul public din Moldova.

În 2017, Ministerul Finanţelor urmează să elaboreze Strategia de dezvoltare a controlului financiar public intern pe termen mediu.