Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Indexarea depunerilor băneşti la Banca de Economii va fi realizată de Î.S ,,Poşta Moldovei”

9 Martie, 2017 - 16:24

Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, o serie de modificări privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” SA.

Potrivit modificărilor, ÎS „Poşta Moldovei” va recepţiona cererile pentru indexare şi va elibera sumele stabilite către beneficiari. Pentru a beneficia de indexare, deponenţii vor trebui să prezinte actul de identitate şi informaţia privind conturile deschise până la data de 1 ianuarie 1992. În cazul pierderii libretelor de economii, solicitantul va depune o cerere la „Banca de Economii” SA, care se află în proces de lichidare, pentru căutarea informaţiile necesare.

Totodată, au fost precizate funcţiile Comisiei centrale pentru indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor. Aceasta va stabili condiţiile şi termenele de depunere a cererilor, precum şi categoria de vârstă a deponenţilor care vor fi beneficia de indexare în anul în curs. De asemenea, Comisia va examina informaţia prezentată de „Banca de Economii” SA, care se află în proces de lichidare, şi va determina sumele ce urmează a fi transferate către ÎS „Poşta Moldovei”.