Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Şedinţa grupului de lucru responsabil de rescrierea Codului Fiscal

6 Martie, 2017 - 17:37

Vineri, 03 martie 2017, la Ministerul Finanţelor a avut loc şedinţa grupului de lucru şi a experţilor externi responsabili pentru elaborarea şi promovarea proiectului noului Cod fiscal. În cadrul şedinţei, a fost prezentat şi discutat Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi Codului vamal, iar cei prezenţi au enunţat şi unele propuneri.

Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi Codului vamal este un document elaborat  de Ministerul Finanţelor şi vizează  armonizarea cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionarea cadrului legislativ existent în perioada 2017-2019. Conceptul urmează a fi prezentat pentru consultări publice, în vederea perfecţionării acestuia.

Totodată, în cadrul şedinţei s-a discutat şi despre funcţionalitatea şi responsabilităţile membrilor grupului de lucru, etapele de realizare a angajamentelor stabilite şi activitatea organizaţională.

Procesul elaborării noului Cod fiscal şi Cod vamal are drept scop eficientizarea şi sistematizarea legislaţiei fiscale, prin prisma armonizării legislaţiei fiscale naţionale, în partea ce ţine de TVA şi accize la prevederile legislaţiei Uniunii Europene, în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere RM-UE.