Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Noutăţi

 • 16 Decembrie, 2016 - 15:30

  Discuţii publice asupra proiectului Legii contabilităţii

  Specialişti în domeniul contabilităţii din Republica Moldova, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice, mediului academic, ACAP, CNPM, Ecofin-Consult, PWC şi KPMG au participat joi, 15 decembrie 2016, la Ministerul Finanţelor, la masa rotundă pentru a discuta cele mai importante aspecte de politici incluse în proiectul Legii contabilităţii, elaborat în baza directivelor europene.

 • 14 Decembrie, 2016 - 15:10

  Vămile din Republica Moldova şi Belarus îşi intensifică colaborarea în domeniul facilitării comerţului reciproc

  Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie şi Preşedintele Comitetului Vamal de Stat al Republicii Belarus, Yuri Senko au semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind sistemul de facilitare a comerţul reciproc.

 • 14 Decembrie, 2016 - 08:47

  Funcţionarii publici debutanţi din cadrul Ministerului Finanţelor au depus jurământul funcţionarului public

  În temeiul art. 32 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, la 13 decembrie 2016, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă, un grup de funcţionari publici debutanţi, au depus jurămîntul funcţionarului public.

 • 12 Decembrie, 2016 - 20:29

  Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016

  Ministerul Finanţelor în temeiul articolului 60, alineatul (1), litera a) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 a elaborat şi a remis Guvernului proiectul hotărîrii de Guvern privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016, care poate fi accesat aici.

   

   

 • 8 Decembrie, 2016 - 14:54

  Şedinţa de lucru cu stagiarii în activitatea de audit

  Pentru a asigura calitatea şi utilitatea procesului de stagiere în activitatea de audit, Ministerul Finanţelor a organizat o şedinţă de lucru cu stagiarii în activitatea de audit din Republica Moldova,  pentru a avea un schimb de opinii, dar şi pentru a stabili acţiunile pentru cooperarea comună în viitor. Evenimentul a fost prezidat de viceministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva şi reprezentanţii Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerului.

 • 7 Decembrie, 2016 - 16:22

  Ministerul Finanţelor lansează concursul pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)

  Ministerul Finanţelor informează că a fost iniţiată procedura de dezvoltare a platformei achiziţiilor publice electronice, urmare a semnării la 30 noiembrie 2016 a unui Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT.

  Astfel, pentru a asigura un proces eficient şi deschis, Ministerul Finanţelor invită doritorii de a-şi aduce aportul benevol la dezvoltare denumirii platformei de achiziţii electronice.

 • 6 Decembrie, 2016 - 10:12

  Proiectul Bugetului pentru 2017 a fost aprobat

  Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de miercuri, proiectul Legii bugetului pentru 2017. Documentul presupune un echilibru între stabilitatea finanţelor publice şi creşterea economică.

  Bugetul pentru anul 2017 este fundamentat pe o creştere economică de 3%, o majorare a exporturilor de 10% şi a importurilor de 9%, fiind luate în considerare, de asemenea, priorităţile de politici publice ale Guvernului şi prevederile acordurilor de finanţare cu partenerii de dezvoltare. 

 • 2 Decembrie, 2016 - 21:47

  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017

  Ministerul Finanţelor a elaborat şi a remis Guvernului pentru examinare şi aprobare proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017  (aici).