Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Noutăţi

 • 9 Martie, 2017 - 16:24

  Indexarea depunerilor băneşti la Banca de Economii va fi realizată de Î.S ,,Poşta Moldovei”

  Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, o serie de modificări privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” SA.

 • 9 Martie, 2017 - 14:18

  Desemnarea procentuală

  Ministerul Finanţelor informează despre modul efectuării desemnări un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget. accesaţi

 • 6 Martie, 2017 - 17:37

  Şedinţa grupului de lucru responsabil de rescrierea Codului Fiscal

  Vineri, 03 martie 2017, la Ministerul Finanţelor a avut loc şedinţa grupului de lucru şi a experţilor externi responsabili pentru elaborarea şi promovarea proiectului noului Cod fiscal. În cadrul şedinţei, a fost prezentat şi discutat Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi Codului vamal, iar cei prezenţi au enunţat şi unele propuneri.

 • 3 Martie, 2017 - 17:47

  Masă rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri din sfera TIC

  Reieşind din complexitatea şi importanţa subiectului, dar şi urmare a solicitărilor parvenite, Ministerul Finanţelor a organizat o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor mediului de afaceri din sfera TIC (Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii) referitor la aplicarea legislaţiei fiscale şi procedurile de plată a impozitelor şi a taxelor, în special, subiecte ce ţin de calcularea şi plata impozitelor de către companiile din industria TIC.

 • 28 Februarie, 2017 - 09:17

  Comunicat informativ privind debursarea tranşei a doua din Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România

  Pe 27 februarie 2017, în baza Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 184 din data de 29 octombrie 2015 şi declarat efectiv la 16 mai 2016, Ministerul Finanţelor Publice al României a efectuat eliberarea transei a doua din cadrul Acordului, în valoare de 50 mln. Euro, echivalent a 1 063.0 mln. lei moldoveneşti.

 • 24 Februarie, 2017 - 16:44

  Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu a susţinut un briefing de presă

  Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu a susţinut un briefing de presă privitor la procesul de înmatriculare în Republica Moldova a maşinilor cu numere străine

  Briefing-ul de presă poate fi accesat aici.

 • 24 Februarie, 2017 - 11:36

  Briefing de presă

  Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu susţine un briefing de presă privitor la procesul de înmatriculare în RM a maşinilor cu numere străine.

  Evenimentul se va desfăşura la ora 14.00, parterul Ministerului Finanţelor, str. C.Tănase, 7.

 • 21 Februarie, 2017 - 10:58

  Anunţ privind iniţierea elaborării obiectivelor de politici bugetare pe anul 2018

  Ministerul Finanţelor, în contextul elaborării CBTM 2018-2020, anunţă iniţierea elaborării obiectivelor de politici bugetare pe anul 2018 (accesaţi)