Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Noutăţi

 • 17 Martie, 2017 - 18:59

  Sesiune de informare pentru debutanţii şi stagiarii din cadrul Ministerului Finanţelor

  Ministerul Finanţelor a organizat astăzi, o sesiune de instruire pentru studenţii ASEM, USM şi ULIM, care urmează stagiul de practică în cadrul instituţiei şi funcţionarii publici debutanţi, referitor la activitatea şi funcţionalitatea Ministerului.

 • 14 Martie, 2017 - 17:44

  Cost of Doing Business: Raportarea fiscală electronică a îmbunătăţit percepţia companiilor moldoveneşti asupra mediului de afaceri

  Republica Moldova a înregistrat schimbări calitative referitor la achitarea taxelor fiscale. Acest succes se datorează, în mare parte, introducerii plăţilor electronice, ceea ce a permis agenţilor economici să-şi economisească substanţial timpul. Declaraţia a fost făcută de ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu în cadrul prezentării studiului ,,Costul reglementării afacerilor 2016” (Cost of Doing Business) de către Grupul Băncii Mondiale (BM) şi Guvernul RM.

 • 13 Martie, 2017 - 14:22

  COMUNICAT privind depunerea cererii pentru indexare şi plată a sumei indexate

  În contextul modificărilor aprobate de Guvern în data de 9 martie curent, potrivit cărora Î.S. „Poşta Moldovei” va recepţiona cererile pentru indexare şi va elibera sumele stabilite către beneficiari, Ministerul Finanţelor precizează:

 • 10 Martie, 2017 - 11:02

  Sistemul de control financiar public intern urmează să fie reformat

  Delegaţia UE în Republica Moldova va asista Ministerul Finanţelor la formularea Planului de acţiuni pentru a sprijini dezvoltarea unui sistem de control intern şi audit intern eficient în sectorul public din ţara noastră. Un raport care include obstacolele în acest domeniu a fost prezentat la Chişinău, în cadrul unui eveniment cu instituţiile de control şi alte părţi interesate.

 • 9 Martie, 2017 - 16:24

  Indexarea depunerilor băneşti la Banca de Economii va fi realizată de Î.S ,,Poşta Moldovei”

  Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, o serie de modificări privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” SA.

 • 9 Martie, 2017 - 14:18

  Desemnarea procentuală

  Ministerul Finanţelor informează despre modul efectuării desemnări un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget. accesaţi

 • 6 Martie, 2017 - 17:37

  Şedinţa grupului de lucru responsabil de rescrierea Codului Fiscal

  Vineri, 03 martie 2017, la Ministerul Finanţelor a avut loc şedinţa grupului de lucru şi a experţilor externi responsabili pentru elaborarea şi promovarea proiectului noului Cod fiscal. În cadrul şedinţei, a fost prezentat şi discutat Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi Codului vamal, iar cei prezenţi au enunţat şi unele propuneri.

 • 3 Martie, 2017 - 17:47

  Masă rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri din sfera TIC

  Reieşind din complexitatea şi importanţa subiectului, dar şi urmare a solicitărilor parvenite, Ministerul Finanţelor a organizat o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor mediului de afaceri din sfera TIC (Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii) referitor la aplicarea legislaţiei fiscale şi procedurile de plată a impozitelor şi a taxelor, în special, subiecte ce ţin de calcularea şi plata impozitelor de către companiile din industria TIC.