Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Noutăţi

 • 13 Martie, 2017 - 14:22

  COMUNICAT privind depunerea cererii pentru indexare şi plată a sumei indexate

  În contextul modificărilor aprobate de Guvern în data de 9 martie curent, potrivit cărora Î.S. „Poşta Moldovei” va recepţiona cererile pentru indexare şi va elibera sumele stabilite către beneficiari, Ministerul Finanţelor precizează:

 • 9 Martie, 2017 - 16:24

  Indexarea depunerilor băneşti la Banca de Economii va fi realizată de Î.S ,,Poşta Moldovei”

  Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, o serie de modificări privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” SA.

 • 28 Februarie, 2017 - 09:17

  Comunicat informativ privind debursarea tranşei a doua din Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România

  Pe 27 februarie 2017, în baza Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 184 din data de 29 octombrie 2015 şi declarat efectiv la 16 mai 2016, Ministerul Finanţelor Publice al României a efectuat eliberarea transei a doua din cadrul Acordului, în valoare de 50 mln. Euro, echivalent a 1 063.0 mln. lei moldoveneşti.

 • 3 Februarie, 2017 - 17:33

  Anunţ

  Ministerul Finanţelor invită marţi, 7 februarie 2017, începînd cu ora 15:00, în sala mare a ministerului, auditorii interesaţi la dezbateri publice asupra proiectului Legii auditului situaţiilor financiare, elaborat în baza Directivei 2006/43/CE.

 • 21 Decembrie, 2016 - 13:02

  UE a debursat sumele destinate programelor de suport bugetar

  Către Ministerul Finanţelor au fost transferaţi circa 45,3 mil. euro. Suma este virată din contul Acordurilor de finanţare, semnate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană în ultimii patru ani.

 • 16 August, 2016 - 16:02

  Impozitul pe avere - impozit nou în Codul fiscal

  În baza Legii nr.138 din 17.06.2016, a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul Fiscal. Cu punerea în aplicare de la 01.01.2016, în legislaţia fiscală apare un nou titlu - Titlul VI1 - Impozitul pe avere, care va contribui la ameliorarea echităţii fiscale, evitarea sustrageri de la impozitare a averilor dobândite, responsabilizarea fiscală.

 • 8 August, 2016 - 17:19

  Comunicat informativ privind Modul de restituire a mijloacelor încasate în urma realizării clădirilor, terenurilor şi vînzarea pachetului de acţiuni

  Ministerul Finanţelor informează că prin ordinul nr.98 din 19 iulie 2016 (Monitorul Oficial nr.232-244/1224 din 29.07.2016)  au fost operate modificări la ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016 nr. 180 din 12 octombrie 2015.

 • 13 Iunie, 2016 - 16:18

  Invitaţie de presă

  Ministerul Finanţelor şi Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) al Băncii Mondiale, invită miercuri şi joi, 15-16 iunie 2016, începînd cu ora 14:00, reprezentanţii mass-media la dezbateri publice asupra proiectelor Legii contabilităţii şi Legii privind auditul, elaborate în baza directivelor europene, la care vor participa reprezentanţii Băncii Mondiale, autorităţilor administraţiei publice centrale, asociaţiilor profesionale, membrii Consilului Consultativ şi Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, experţi naţionali şi mediul de