Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul de Lege privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale Remis spre consultare publică Victoria Fortuna,
Consultant,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 25 82
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea semnării Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Remis spre consultare publică Olesea Tarlev,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 25 34,
olesea.tarlev@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului privind inițiera negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Remis spre consultare publică Olesea Tarlev,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 25 34,
olesea.tarlev@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” Inițierea elaborării proiectului Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului Inițierea elaborării proiectului Iulia Cernicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
iulia.cernicova@sfs.md
Proiect de ordin privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public Inițierea elaborării proiectului Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 26 36,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale Inițierea elaborării proiectului Marin Morcov,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 98,
marin.morcov@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul amenzilor contravenționale” Inițierea elaborării proiectului Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Regulamentul de desfăşurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal Remis spre consultare publică Șef cabinetul ministrului RO,
Șef cabinet,
Cabinetul ministrului,
022 26 29 40
Proiectul de lege cu privire la Codul vamal Remis spre consultare publică Doina Bonari,
Consultant principal,
• Secția politici fiscale și vamale,
022 26 28 02,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul nr. 149/2010” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr.246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin HG nr. 500/1998 Inițierea elaborării proiectului Ana Vîrcolici,
Șef serviciu,
Serviciul analiză și reglementări a activelor statului,
022 26 26 65,
ana.vircolici@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul de Lege în scopul transpunerii elementelor de bază ale directivei Uniunii Europene 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale Inițierea elaborării proiectului Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor” Remis spre consultare publică Jana Griciuc,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
jana.griciuc@sfs.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea Anexei la Ordinul MF nr. 71 din 25 aprilie 2019 Remis spre consultare publică Ion Vasilachi,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
022 82 34 14,
ion.vasilachi@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei Remis spre consultare publică Marin Morcov,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 98,
marin.morcov@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al SIA „Monitorizarea Electronică a Vînzărilor” Remis spre consultare publică Mihail Garmandir,
Inspector principal,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 80,
mihail.garmandir@sfs.md

Pages

Selectați categoria