Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public Aprobat

Ordinul Nr. 176 din 26.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public
Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Instituției publice ”Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” și reorganizarea Directoratului Liniei de Credit Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire achizițiile publice de lucrări Remis spre consultare publică Ion Pîslaru,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Hotărîrea Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova nr.764/1992 Inițierea elaborării proiectului Dorina Postu,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 395 din 05.06.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat Remis spre consultare publică Marin Morcov,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 98,
marin.morcov@sfs.md
Proiectul de Ordin al ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul de Ordin al ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere în sectorul public Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Natalia Pantilii,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 42,
natalia.pantilii@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea însemnelor uniformei și a normelor de echipare cu uniformă a funcționarului fiscal cu statut special Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la transmiterea în gestiune a unei cote-părți din blocul locativ Inițierea elaborării proiectului Victor Revenco,
Inginer principal,
• Secția patrimoniu, logistică și achiziții,
022 26 26 44
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului” Aprobat

Aprobat prin HG nr. 559/2019
Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern Data publicării: 18 februarie 2019 Aprobat

Aprobat prin HG nr. 557/2019
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 26 36,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public” Aprobat

Aprobat prin HG nr. 556/2019
Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public Aprobat

Aprobat prin HG nr. 617/2019
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 26 36,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital Remis spre consultare publică Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
valeria.nedelea@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2020 a cotelor de membru şi a datoriilor RM faţă de organismele internaţionale şi regionale” Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md

Pages

Selectați categoria