Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG privind modificarea și completarea HG nr. 696 din 30.08.2017 Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Șef direcție,
Direcția managementul instituțional,
022 26 27 77,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, aprobat prin HG nr. 972 din 11 septembrie 2001 Remis spre consultare publică Olga Babanschi,
SFS, Direcția impozite locale și alte venituri,
022-82-33-67,
olga.babanschi@sfs.md
Aprobarea Conceptului Programului „Prima Casă” Aprobat

HG nr. 612 din 01.08.2017
Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Remis spre consultare publică Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 Remis spre consultare publică Dina Roşca,
Şef secție,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 13,
dina.rosca@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Dina Roşca,
Şef secție,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 13,
dina.rosca@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului”. Remis spre consultare publică Marina Chiriac,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 39,
marina.chiriac@mf.gov.md
Modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 4 la HG nr. 1450 din 24.12.2007 Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației Remis spre consultare publică Anastasia Eremeeva-Copcea,
Şef secție,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Aprobarea „Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine” Remis spre consultare publică
Proiectul Cerințelor tehnice față de mașinile de casă și de control Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
SFS, Direcția procedure control,
022 82 34 46,
Irina.Reahovscaia@sfs.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Modificarea HG nr. 863 din 1.08. 2016 “Cu privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul Ordinului “Cu privire la aprobarea formularului tipizat “Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia” Remis spre consultare publică Alexandra Culicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 78,
Alexandra.Culicova@sfs.md
Modificarea anexei nr.1 la HG nr.128 din 08.02.2008 Retras Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Modificarea şi completarea HG nr.294 din 17 martie 1998 Pregătire Stela Paduca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md

Pages

Selectați categoria