Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Prin prezenta, Ministerul Finanțelor anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului Guvernului ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice ”.
În acest sens, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică alexei.negrescu@customs.gov.md, pînă la data de 22.10.2019, inclusiv.

Perioada: 
Thursday, 10 October, 2019 - 16:15 to Tuesday, 22 October, 2019 - 16:15

Public events

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda