Registrul documentelor

All documents

Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2019 EN
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2019
Proiectul HG privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2020
Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
Proiectul HG „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2020”
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul amenzilor contravenționale”
Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Directoratului Liniei de Credit (DLC), Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă la situaţia din 30 septembrie 2019
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare”
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Octombrie 2019)
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea în cabinetele individuale ale medicilor de familie
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Octombrie 2019)
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte legislative
Raport privind garanțiile de stat (Octombrie 2019)
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”
Proiectul HG ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.10.2019
Circulara bugetara 2020-2022 (APL)

Pages

Căutare documente

E.g., 29.06.2020
E.g., 29.06.2020