Registrul documentelor

All documents

Proiectul Hotărârii Guvernului privind inițiera negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.09.2019
Raportul pentru cetățeni 2018
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (August 2019) EN
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (August 2019)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2019
EN Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2019
Ordinul MF nr. 123 din 20.09.2019 Cu privire la acordarea creditelor fără dobîndă concurenților electorali
Raport privind garanțiile de stat (August 2019)
Informația privind datoriei de stat internă la situaţia din 31.08.2019
Ordinul MF nr. 117 din 02.09.2019 "Privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal"
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 iulie 2019
Regulamentul de desfăşurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal
Raport privind garanțiile de stat (Iulie 2019)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iulie 2019) (en)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iulie 2019)
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Directoratului Liniei de Credit (DLC), Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 30 iunie 2019
Proiectul de lege cu privire la Codul vamal
Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul nr. 149/2010”

Pages

Căutare documente

E.g., 13.11.2019
E.g., 13.11.2019