Registrul documentelor

All documents

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Buletin statistic februarie 2020 EN
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Buletin statistic februarie 2020
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru anul 2019
Proiectul HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative
Proiectul HG cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Proiectul HG cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului
Proiectul HG privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (Număr unic 173/MF/2020)
Proiectul ordinului privind abrogarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor
Structura datoria de stat internă la 29 februarie 2020
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative
Proiectul Ordinului MF „Cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 101/2019”
Recreditarea de stat trimestrul IV 2019
Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 ianuarie 2020

Pages

Căutare documente

E.g., 30.03.2020
E.g., 30.03.2020