Registrul documentelor

All documents

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
Raport privind garanțiile de stat (Aprilie 2019)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Aprilie 2019)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Aprilie 2019) EN
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Min Fin (MF), Directoratului Liniei de Credit (DLC) și Unității de Implementare a Proiectului Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) la situația din 31 martie 2019
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 567 din 20.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2019
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative
Proiectul HG ”Pentru modificarea anexei nr.2 la HG nr. 334/2017 cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri”
Proiectul HG ”Pentru modificarea anexei nr.2 la HG nr. 334/2017 cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă”
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament-model de funcționare a subdiviziunii de audit intern)
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă”
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Martie 2019) EN
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Martie 2019)

Pages

Căutare documente

E.g., 24.06.2019
E.g., 24.06.2019