Subdiviziunile ministerului (Contacte)

Apelurile sunt recepţionate de luni pînă vineri,  începînd cu orele 8:00 pînă la 17:00, pauza de masă de la 12:00 pînă la 13:00.

Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)

Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)- are drept scop organizarea executării ordinelor şi dispoziţiilor ministrului în minister şi instituţiile subordonate, şi asigură monitorizarea realizării prerogativelor constituţionale şi legale de către ministrul finanţelor.

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

1.

Ţurcan Dina

Şef al Cabinetului ministrului

022 26 26 00

dina.turcanu@mf.gov.md

3.

Zagorodniuc Elena

Asistent

022 26 25 00

elena.zagorodniuc@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Cabinetului Ministrului Finanţelor

Serviciul de informare, comunicare cu mass-media şi e-Transformare

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

1. Nadejda Balan Şef serviciu 022 26 25 86

nadejda.balan@mf.gov.md

2.

  Cristina Nicolau   

Consultant principal

022 26 27 86

cristina.nicolau@mf.gov.md

   

Regulamentul Serviciului de informare, comunicare cu mass-media şi e-Transformare

Direcţia audit intern

Direcţia audit intern acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.

 

Date de contact 

 

 Nume/Prenume

 Funcţia

 Telefon

 E-mail

 1.

Jandîc Livia 

 Şef direcţie

 022 26 25 55

 livia.jandic@mf.gov.md

 2.

 Popa Ludmila 

 Şef adjunct direcţie

 022 26 27 95

 ludmila.popa@mf.gov.md

 3.

Maxim Bucatari

 Auditor intern principal

 022 26 29 10

 maxim.bucatari@mf.gov.md

 4.

 Alexandru Lungu 

 Auditor intern principal

022 26 27 83 

 alexandru.lungu@mf.gov.md

 5.

Ion Morari

 Auditor intern principal

022 26 27 84

 ion.morari@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul intern:  Carta de audit intern a Direcţiei audit intern

  • Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010;
  • Standardele Naţionale de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 12.10.2012;
  • Codul etic al auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.139 din 20.10.2010;
  • Carta de audit intern (Regulament-model de funcţionare a unităţii de audit intern), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.139 din 20.10.2010;
  • Normele metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.105 din 15.07.2013;
  • Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 15.09.2011;
  • Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012
  • Instrucţiunea privind desfăşurarea misiunilor de audit intern în cadrul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor asigură/contribuie la  îmbunătăţirea sistemului de elaborare, planificare, coordonare, monitorizare şi evaluare a politicilor la nivelul Ministerului Finanţelor şi a instituţiilor subordinate.

 Structura

 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

1.

Liliana Iaconi

Şef al direcţiei

022 26 26 36

liliana.iaconi@mf.gov.md

2.

Nadejda Nastas

Şef adjunct al direcţiei 022 26 27 28 nadejda.nastas@mf.gov.md
3. Tatiana Bodrug Consultant principal 022 26 27 27

tatiana.bodrug@mf.gov.md

4. Natalia Svistun Consultant 022 26 27 29

natalia.svistun@mf.gov.md

5.

Galina Damian Consultant 022 26 25 12 galina.damian@mf.gov.md

6.

Drenţa Drăgălina  Consultant  022 26 27 30  dragalina.drenta@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

 

Direcţia generală sinteză bugetară

 Direcţia generală sinteză bugetară - misiunea direcţiei constă în organizarea, dirijarea, elaborarea, generalizarea, promovarea şi implementarea politicile bugetar-fiscale, descentralizarea financiară şi a planificării bugetare.          

 Structura

Date de contact 

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia generală sinteză bugetară

1.

Tatiana Ivanicichina

Şef al direcţiei generale

022 26 28 00

tatiana.ivanicichina@mf.gov.md
2. Vasile Botica  Şef-adjunct al direcţiei generale 022 26 26 27 vasile.botica@mf.gov.md

Direcţia bugetului de stat şi bugetului public naţional

3.

Valentina Basoc

Şef al direcţiei

022 26 26 31

valentina.basoc@mf.gov.md

Secţia elaborarea bugetului şi prognoze multianuale

4. Silvia Cotun Şef al secţiei 022 26 26 10

silvia.cotun@mf.gov.md

5.

Liliana Bocancea

Consultant principal

022 26 26 34

liliana.bocancea@mf.gov.md

6.   Consultant principal  022 26 26 37

 

7.

Svetlana Bogatu

Consultant superior

 022 26 26 30

svetlana.bogatu@mf.gov.md

Secţia sinteza şi analiza bugetului

8.

Eugen Verlan

Şef al secţiei

022 26 26 25

eugen.verlan@mf.gov.md

9.

 

Consultant principal

022 26 26 12

 

10.

Aliona Ionescu

Consultant

022 26 26 29

aliona.ionescu@mf.gov.md

Direcţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

11.

Ion Iaconi

Şef al direcţiei

022 26 26 25

ion.iaconi@mf.gov.md

Secţia politici de descentralizare financiară, elaborarea bugetului şi prognoze multianuale

12.

Aurelia Porumbescu

Şef al secţiei 

022 26 26 20

aurelia.porumbescu@mf.gov.md

13.

 

Consultant principal 022 26 26 05  

14.

Natalia Tabacari

Consultant principal

022 26 26 19

natalia.tabacaru@mf.gov.md

15.

Lilia Ţaranu

Consultant superior

022 26 26 04

lilia.taranu@mf.gov.md

16.

 

Consultant superior

022 26 26 02

 

Serviciul sinteza şi analiza bugetului

17.

Eudochia Chebici

Consultant principal

022 26 26 03 eudochia.chebici@mf.gov.md

Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară

18.

Natalia Sclearuc

Şef al direcţiei

022 26 26 28

natalia.sclearuc@mf.gov.md

19.

Emilia Prujanskaia 

Consultant principal

022 26 26 33

emilia.prujanschi@mf.gov.md

20.

 

Consultant principal

022 26 26 32

 

21. Natalia Guzun Consultant superior 022 26 26 24

natalia.guzun@mf.gov.md

Direcţia coordonare şi generalizare a politicilor bugetar-fiscale

22.

Dina Roşca

Şef-adjunct Direcţie generală, Şef al direcţiei

022 26 26 13

dina.rosca@mf.gov.md

23.

Nina Rotaru

Consultant principal

022 26 26 14

nina.rotaru@mf.gov.md

24. Viorica Neclea Consultant principal 022 26 26 17

viorica.neclea@mf.gov.md

25. Vera Sîrbu

Consultant superior

022 26 26 39 vera.sirbu@mf.gov.md

Serviciul secretariat

26.

 

Inspector superior

 

 

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul intern a Direcţiei generale de sinteză bugetară

Direcţia finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă

Direcţia finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă - misiunea direcţiei constă în asigurarea implementării politicii statului în domeniul finanţelor publice pe sectoarele învăţămînt, cultură şi ştiinţă.

Structura

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă

1

Svetlana Borţoi

Şef direcţie

(+737) 022 262828

svetlana.bortoi@mf.gov.md

2

Raisa Ghilan

Şef adjunct

(+373) 022 262704

raisa.ghilan@mf.gov.md

Secţia finanţele în învăţămîntul preuniversitar

1.

Oxana Şoclea

Şef secţie

(+373) 022 262724

oxana.soclea@mf.gov.md

2.

Veronica Volentiri

Consultant principal

(+373) 022 262723

veronica.volentiri@mf.gov.md

3.    Consultant superior (+373) 022 262717

 

4. Irina Rusu Consultant (+373) 022 262707

irina.rusu@mf.gov.md

5.

  Consultant (+373) 022 262721

 

Secţia finanţele în învăţămîntul profesional, ştiinţă şi inovare

1. Alla Veduta Şef secţie (+373) 022 262711

ala.veduta@mf.gov.md

2. Svetlana Ostafi Consultant principal (+373) 022 262719

svetlana.ostafi@mf.gov.md

3.

Tatiana Dobrovolschi

Consultant superior

(+373) 022 262725

tatiana.dobrovolschi@mf.gov.md

4.

Veronica Gobjila Consultant superior (+373) 022 262725 veronica.gobjila@mf.gov.md
5. Lilia Bostan

Consultant 

(+373) 022 262717 lilia.bostan@mf.gov.md

Serviciul finanţele în cultură, agrement şi sport

1.

Ana Soltan

Şef serviciu

(+373) 022 262710

ana.soltan@mf.gov.md

2.

Ana Cotoros

Consultant

(+373) 022 262688

ana.cotoros@mf.gov.md

3.   Consultant (+373) 022 262687  

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă 

 

Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială

Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială - misiunea direcţiei constă în elaborarea şi promovarea politicii financiare unice în domeniul cheltuielilor bugetare în sectoarele ocrotirii sănătăţii şi protecţiei sociale.

Structura 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială

1.

Marina Semeniuc

Şef direcţie

022 26 26 46

 marina.semeniuc@mf.gov.md

2.

Angela Cojocaru

Şef adjunct direcţie

022 26 26 43

 angela.cojocaru@mf.gov.md 

Secţia finanţele în domeniul protecţiei sociale

1.

Sluhinscaia Rodica

Şef secţie

022 26 26 08

 rodica.sluhinscaia@mf.gov.md

2.  Natalia Pantilii Consultant principal 022 26 26 42

 natalia.pantilii@mf.gov.md

3.  Inna Siuris Consultant principal 022 26 28 26

 ina.siuris@mf.gov.md

4. Drăgălina Caranfil Consultant superior 022 26 26 49

 dragalina.guzun@mf.gov.md

5.  

Consultant

022 26 26 07  

6.

  Consultant 022 26 26 06  

Secţia finanţele în domeniile ocrotirii sănătăţii

1.

Ana Ambrosie

Şef-interimar secţie

022 26 26 47

 ana.ambrosie@mf.gov.md

2.

 

Consultant superior

022 26 29 35 

 

3. Ana Condrea Consultant 022 26 26 50

 ana.condrea@mf.gov.md

 

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii 

Regulamentul Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială a Ministerului Finanţelor

 

Direcţia finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului

Direcţia finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului - asigură implementarea politicii statului în domeniul finanţelor publice a ramurilor justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului.

Structura


 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului

1.

Ludmila Dimitrişin

Şef direcţie

022 26 27 75

  ludmila.dimitrisin@mf.gov.md

2.

Margarita Andrieş

Şef adjunct direcţie

022 26 27 15

  margarita.andries@mf.gov.md

Serviciul finanţele apărării naţionale şi rezervelor materiale de stat

1.   Consultant superior 022 26 27 18

 

Secţia finanţele justiţiei, ordinii publice şi securităţii statului

1.

Natalia Carauş

Şef secţie

022 26 27 31

  natalia.caraus@mf.gov.md

2.

 

Consultant superior

022 26 27 32

 

3.

Marcel Tambur

Consultant

022 26 27 20

marcel.tambur@mf.gov.md 

4. Bălan Călin Consultant 022 26 27 16

calin.balan@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii:

Regulamentul Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice apărării şi securităţii statului

Direcţia finanţele autorităţilor publice

Direcţia finanţele autorităţilor publice - este responsabilă de elaborarea politicii bugetare în domeniul finanţelor publice pentru autorităţile puterii şi conducerii de stat, autorităţilor controlului de stat, instituţiilor serviciului diplomatic ale Republicii Moldova şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, bazat pe principiul performanţei.

Structura

 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia finanţele autorităţilor publice

1.

Prisacar Andrei

Şef direcţie

022 26 25 22

andrei.prisacari@mf.gov.md

2.

 

Şef-adjunct direcţie

022 26 27 44

 

3.

Marina Chiriac Consultant principal 022 26 27 39 marina.chiriac@mf.gvo.md

4.

Babuci Irina

Consultant principal

022 26 27 43

irina.babuci@mf.gov.md

5.

 

Consultant superior

022 26 27 38

 

6.

 

Consultant

022 26 27 41

 

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii 

Regulamentul Direcţiei finanţele autorităţilor publice  
 

Direcţia finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon/fax

E-mail

Direcţia finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale 

1.

Viorel Pană

Şef direcţie

022 26 26 22

 viorel.pana@mf.gov.md

2. Lilia Taban Şef-adjunct de direcţie 022 26 26 78  lilia.taban@mf.gov.md

Secţia finanţele economiei naţionale

1.

Iurie Nastas

Şef secţie 022 26 26 81  iurie.nastas@mf.gov.md
2.

Nadejda Russu

Consultant superior 022 26 26 77  nadejda.russu@mf.gov.md

3.

  Consultant superior 022 26 27 09  
4.

 

Consultant 022 26 27 05  

Secţia cheltuieli capitale

1.

Dragoş Macari

Şef secţie

022 26 26 95

dragos.macari@mf.gov.md

2.

 

Consultant superior

022 26 26 75

 

3.

Angela Dvornic

Consultant superior

022 26 26 73

angela.dvornic@mf.gov.md

4.   Consultant 022 26 27 09  

 

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Direcţiei finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale

Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar

 Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar funcţia de bază a direcţei este participarea la elaborarea şi executarea bugetului de stat al republicii în partea cheltuielilor de personal a angajaţilor din sectorul bugetar

Structura

 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

 

Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal
şi a angajaţilor în sectorul bugetar

1.

      

Şef direcţie

022 26 29 00

 

2.

Irina Borş

Şef adjunct direcţie

022 26 27 49

irina.bors@mf.gov.md

3. Iulia Bunesco Consultant superior 022 26 27 52

iulia.bunesco@mf.gov.md

 

Serviciul monitorizarea evoluţiei angajaţilor în sectorul bugetar

 

1.

Diana Maţco

Şef serviciu

022 26 29 07

diana.matco@mf.gov.md

2.

Alina Cuşnir

Consultant superior

022 26 27 50

alina.cusnir@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul direcţiei analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar

Serviciul politici de reglementare a achiziţiilor publice

Date de contact

Nr. Nume/Prenume Funcţia Telefon/Fax E-mail
1. Dumitru Ochincă

şef Serciviu

022 26 27 06 dumitru.ochinca@mf.gov.md
2. Corina Galuşca consultant

022 26 27 02

corina.galusca@mf.gov.md

 

Regulamentul Serviciului politici de reglementare a achiziţiilor publice

 

Direcţia generală datorii publice

Direcţia generală datorii publice - este responsabilă de elaborarea şi promovarea politicilor statului în domeniul monitorizării şi gestionării datoriei de stat, garanţiilor de stat, recreditării de stat, monitorizării datoriei sectorului public în corespundere cu tendinţele internaţionale şi ritmul de creştere a economiei naţionale.

Structura

 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

 

Direcţia generală datorii publice

1.

Elena Matveeva

Şef direcţie generală

022 26 27 26

  elena.matveeva@mf.gov.md

 

Direcţia finanţare externă şi datorii

1.

Iulia Ciumac

Şef direcţie, şef-adjunct direcţie generală

022 26 26 63
022 26 28 93 fax

iulia.ciumac@mf.gov.md

2.

Marcel Olari

Consultant principal

022 26 26 96

marcel.olari@mf.gov.md

3.

 

Consultant superior

022 26 26 83

 

4.

 

Consultant

022 26 26 85

 

5. Dumitriţa Boico Consultant 022 26 26 98

dumitrita.boico@mf.gov.md

Direcţia angajamente interne

1. Victor Martinenco Şef direcţie 022 26 27 94

victor.martinenco@mf.gov.md

2. Tatiana Şapoval Consultant principal 022 26 27 97

tatiana.sapoval@mf.gov.md

3. Oxana Pui Consultant superior 022 26 28 20

oxana.pui@mf.gov.m

4. Alexandru Chirtoca Consultant 022 26 28 14

alexandru.chirtoca@mf.gov.md

5. Olesea Frişcu Consultant 022 26 28 15

olesea.friscu@mf.gov.md

Direcţia recreditare

1.

 Ina Gorea

 Şef direcţie

  022 26 27 67

 ina.gorea@mf.gov.md

2.

 Diana Ţîbulac

 Consultant principal

 022 26 27 68

 diana.tibulac@mf.gov.md

3.  Tatiana Lupanciuc 

 Consultant superior

 022 26 28 05  tatiana.lupanciuc@mf.gov.md

4.

 

 Consultant

 022 26 27 66

 

5. Ludmila Dragnev

Consultant

022 26 27 80 ludmila.dragnev@mf.gov.md

Serviciul de monitorizare şi evaluare

1.

 

Şef serviciu

 

 

2. Marina Popuşoi

Consultant

022 26 26 93 marina.popusoi@mf.gov.md

 

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Direcţiei generale datorii publice

Legea cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat  nr. 419-XVI  din  22.12.2006

Legea nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii.

H.G.R.M. nr. 1136 din 18 octombrie 2007 cu privire la executarea prevederilor Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditare de stat

H.G.R.M. nr.179 din 20 februarie 2003 privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii

Instrucţiune cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi nr.201 din 9 august 2007 şi nr.08/3-1/308 din 10 august 2007

Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală

Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală - misiunea Direcţiei generale constă în realizarea reformei fiscale şi vamale a statului; elaborarea şi reformularea obiectivelor politicii statului în domeniul impozitării directe şi indirecte şi domeniul vamal pe termen mediu; elaborarea, sistematizarea, armonizarea şi perfecţionarea actelor legislative şi normative privind impozitele directe şi indirecte, domeniul vamal; negocierea şi renegocierea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state.  

Structura

 

Date de contact

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon/Fax

E-mail

 

Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală

Dorel Noroc

Şef direcţie generală

022 26 27 22 /
022 26 28 95

  dorel.noroc@mf.gov.md

 

Direcţia politică fiscală şi vamală

Rodica Braguţa  Şef direcţie, şef-adjunct direcţie generală 022 26 27 64 

rodica.braguta@mf.gov.md

 

Consultant principal

 

 

Dmitrii Niţuleac

Consultant

022 26 27 34

dmitrii.nituleac@mf.gov.md

 Inga Catana Consultant

022 26 28 03 

inga.catana@mf.gov.md
Vadim Tulbu

Consultant

022 26 28 43 vadim.tulbu@mf.gov.md

Direcţia legislaţie impozite directe

Anastasia Eremeeva 

Şef direcţie

022 26 27 87

anastasia.eremeeva@mf.gov.md

Livia Graur

Consultant superior

022 26 28 08

livia.graur@mf.gov.md

Cristina Padure

Consultant

022 26 28 04

cristina.padure@mf.gov.md

Tatiana Iovu

Consultant

022 26 28 35

tatiana.iovu@mf.gov.md

Serviciul impozitarea internaţională

Ecaterina Eşanu

Consultant superior

022 26 27 88

ecaterina.esanu@mf.gov.md

Direcţia legislaţie impozite indirecte şi vamală

Alesea Boghiu

Şef Direcţie

022 26 27 69

alesea.boghiu@mf.gov.md

Corina Alexa

Consultant

022 26 27 92

corina.alexa@mf.gov.md

Viorica Golban

Consultant superior

022 26 27 90

viorica.golban@mf.gov.md

Ina Bundiuc

Consultant

022 26 27 96

ina.bundiuc@mf.gov.md

Sergiu Otean Consultant 022 26 27 71

sergiu.otean@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală

Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ

Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ - misiunea Direcţiei constă în elaborarea, promovarea şi realizarea obiectivelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului în conformitate cu prevederile standardelor internaţionale din domeniu, asigurarea reformării şi dezvoltării continue a contabilităţii şi auditului rapoartelor financiare în sectorul corporativ conform Directivelor Uniunii Europene.

Structura

Date de contact 

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ

1

Foalea Lidia

Şef al Direcţiei

(+373 22) 26 27 62

lidia.foalea@mf.gov.md

Secţia reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ

1

Tonu Natalia

Şef adjunct al Direcţiei, Şef al Secţiei

(+ 373 22) 26 27 58

natalia.tonu@mf.gov.md

2

Paduca Stela

Consultant superior

(+ 373 22) 26 27 59

stela.paduca@mf.gov.md

3

Pompărău Vadim

Consultant

(+ 373 22) 26 27 89

vadim.pomparau@mf.gov.md

4.

Voloşciuc Ecaterina Consultant (+ 373 22) 26 27 57 ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
5. Postu Dorina Consultant

(+ 373 22) 26 27 85

dorina.postu@mf.gov.md

Secţia reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare

1

Cemertan Silvia

Şef al Secţiei

(+ 373 22) 26 27 61

silvia.cemertan@mf.gov.md

2

Vizir Ala

Consultant principal

(+ 373 22) 26 27 60

ala.vizir@mf.gov.md

3. Iachim Cristina Consultant (+373 22)  26 27 98 cristina.iachim@mf.gov.md

 

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ

 

 

Direcţia analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar

   Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar

1.

Ana Vîrcolici

Şef interimar Direcţie

022-26-26-65

ana.prodan@mf.gov.md

Secţia politici şi reglementări a activelor statului

2.

Leviţchi Natalia

Şef adjunct Direcţie
Şef secţie

022-26-26-70

natalia.levitchi@mf.gov.md

3.

Vrabie Natalia

Consultant principal

022-26-26-67

natalia.vrabie@mf.gov.md

4.

Dubovicenco Oxana

Consultant superior

022-26-26-76

oxana.dubovicenco@mf.gov.md

5. Roman Procopciuc Consultant 022-26-26-69 roman.procopciuc@mf.gov.md

Serviciul politici şi reglementări în sectorul financiar

6.

 

Şef serviciu

 

 

7.

Lilia Rimar

Consultant

022-26-26-74

lilia.rimar@mf.gov.md

 

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Direcţiei analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar

 

Direcţia cooperare internaţională

Direcţia cooperare internaţională - misiunea Direcţiei constă în asigurarea implementării şi monitorizarea realizării obiectivelor de cooperare internaţională, integrare europeană, coordonarea relaţiilor cu organizaţiile internaţionale şi îndeplinirea angajamentelor financiare faţă de acestea în limita de competenţă a Ministerului Finanţelor. 

Structura 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia cooperare internaţională

1.

Eugen Cozmulici

Şef direcţie

022 26 28 22

  eugen.cozmulici@mf.gov.md

Secţia integrare europeană

1.

Eugeniu Boţ

Şef secţie, şef adjunct direcţie

022 26 28 16

 eugeniu.bot@mf.gov.md

2.

Eugen Grecu

Consultant superior

022 26 28 19

 eugen.grecu@mf.gov.md

3.

 

Consultant

022 26 29 31

 

4.

 

Consultant

022 26 25 27 (fax)

 

Serviciul relaţii financiare internaţionale

1.

Alexandru Bălănel

Şef serviciu

022 26 28 25

alexandru.balanel@mf.gov.md

2.

Victoria Staşcu

Consultant

022 26 28 23

victoria.stascu@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii  

Regulamentul Direcţiei cooperare internaţională

Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern

Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern - misiunea direcţiei constă în promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea controlului financiar public intern conform cerinţelor legislaţiei naţionale şi bunelor practici ale Uniunii Europene. 

Structura

 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

 

Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern

1.

Ion Sîrbu

Şef direcţie

022 26 28 10

  ion.sirbu@mf.gov.md

Serviciul de armonizare a auditului intern în sectorul public

1.

Viorica Pricop 

Şef-adjunct direcţie, şef serviciu 022 26 28 09  viorica.pricop@mf.gov.md

2.

Silvia Dulap

Consultant

022 26 28 18

 silvia.croitor@mf.gov.md

3. Aurel Jucov Consultant

022 26 27 93

 aurel.jucov@mf.gov.md

Serviciul de armonizare a managementului financiar si controlului în sectorul public

1.

Petru Babuci

Şef serviciu

022 26 28 12

 petru.babuci@mf.gov.md

2.   Consultant superior 022 26 28 06  
3.  Lucia Mătăsaru Consultant

022 26 25 70

  lucia.matasaru@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern

Direcţia juridică

Direcţia juridică- principalele sarcini ale Direcţiei sunt asigurarea juridică a activităţii Ministerului, efectuarea lucrărilor ce ţine de perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova, reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa Ministerului, precum şi avizarea şi expertizarea proiectelor de acte normative.

Structura

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia juridică

1.

Andrei Balan

Şef direcţie

022 26 28 88

andrei.balan@mf.gov.md

Secţia reprezentare în instanţele judecătoreşti

1.

Octavian Vieru

Şef-adjunct al Direcţiei, Şef al Secţie

022 26 25 39

octavian.vieru@mf.gov.md

2.

Nona Bîtco 

Consultant principal

022 26 25 33

nona.bitco@mf.gov.md

3. Sergiu Slova Consultant superior 022 26 25 40

sergiu.slova@mf.gov.md

4.

 

Consultant

022 26 25 37

 

Secţia asistenţă juridică

1.

Gheorghe Zgherea

Şef al secţiei

022 26 28 97

gheorghe.zgherea@mf.gov.md

2. Serghei Bîrcă Consultant superior 022 26 28 98

serghei.birca@mf.gov.md

3.  Irina Cojocaru Consultant 022 26 25 40

irina.cojocaru@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

 Regulamentul Direcţiei juridice (DOC,48Kb) 

Direcţia managementul resurselor umane

Direcţia managementul resurselor umane - contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul ministerului.

Structura

 

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia managementul resurselor umane

1

 Paşinschi Iuri

 Şef Direcţie

 022 26 27 77

 iurie.pasinschi@mf.gov.md

2

 Moisei Aliona

 Şef adjunct Direcţie

 022 26 27 55

 aliona.moisei@mf.gov.md

Serviciu dezvoltare profesională

3

Onici Tatiana

 Consultant principal

 022 26 27 33

 tatiana.onici@mf.gov.md

Secţia gestiune personal

4

 Aparatu Natalia

 Şef Secţie

 022 26 27 78

 natalia.aparatu@mf.gov.md

5

Fodea Maria

 Specialist principal

 022 26 27 79

 mariana.fodea@mf.gov.md

6

Ana Apostol

Specialist principal

022 26 27 76

 ana.apostol@mf.gov.md

7

Vescu Lidia

Specialist principal

022 26 27 74

 lidia.vescu@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul Direcţiei managementul resurselor umane

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr. 25-XVI din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese

Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice

Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 “Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008 “Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor”

Direcţia documentare si arhivare

Direcţia documentare si arhivare asigură organizarea activităţilor de secretariat, prezintă materialele analitice şi informaţionale, verifică executarea hotărârilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor în vederea exercitării de către minister a atribuţiilor sale constituţionale.

Structura

Date de contact

.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Direcţia documentare şi arhivare

1.

Lucia Plămădeală

Şef direcţie

022-26 25 20

lucia.plamadeala@mf.gov.md

 

Serviciu cu regim secret 

2.

Larisa Gliga

Şef adjunct direcţie, şef serviciu

022-26 27 35

larisa.gliga@mf.gov.md

3.

Elena Voloc-Veveriţa

Specialist principal

022-26 27 46

elena.veverita@mf.gov.md

Cancelaria

4.

Natalia Cuhuteac

Şef cancelarie

022-26 25 23

natalia.cuhuteac@mf.gov.md

5.

Aurelia Cazac

Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor

022-26 25 24

aurelia.cazac@mf.gov.md

6.

Tatiana Pereu

Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor

022-26 25 18

tatiana.zgureanu@mf.gov.md

7.

Valentina Moraru

Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor

022-26 27 00

valentina.moraru@mf.gov.md

8.

Maria Blănuţa

Şef arhivă

022-26 25 05

 

 

 Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul  privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei de  documentare şi arhivare al Ministerului Finanţelor

 

Direcţia economie şi finanţe

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

 

Direcţia economie şi finanţe

1.

Valentina Sulzina

Şef direcţie, contabil-şef

022 26 26 62

valentina.sulzina@mf.gov.md

Serviciu planificare şi finanţare

1.

Veronica Gumenîi

Şef adjunct direcţie, şef serviciu

022 26 29 08

veronica.gumenii@mf.gov.md

2. Victoria Andrievschi Consultant superior 022 26 29 09

victoria.andrievschi@mf.gov.md

Secţia evidenţa contabilă

1.

Diana Cazacu

Şef secţie

022 26 25 30

diana.cazac@mf.gov.md

2.

Valentina Guriţanu

Specialist principal

022 26 25 14

valentina.guritanu@mf.gov.md

3.

Natalia Anghel

Specialist principal

022 26 25 15

natalia.anghel@mf.gov.md

4.

Natalia Tcaciuc

Specialist principal

022 26 25 16

natalia.tcaciuc@mf.gov.md

5.

Ana Ţurcan

Specialist principal

022 26 25 11

ana.turcan@mf.gov.md

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii

Regulamentul intern al Direcţiei economie şi finanţe

Serviciul achiziţii publice interne

Date de contact 

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

1. Adrian Andrievschi Şef Serviciu 022 26 25 36

adrian.andrievschi@mf.gov.md

2. Tatiana Gherman Specialist principal 022 26 27 72

tatiana.gherman@mf.gov.md

 

Regulamentul Serviciului achiziţii publice interne

Direcţia patrimoniu şi logistică

Date de contact

Nr.

Nume/Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

 

Direcţia patrimoniu şi logistică

1.

Igor Luniov

Şef direcţie

022 26 26 26

igor.luniov@mf.gov.md

Secţia Logistică

1.

Valentin Bejenari

Şef-adjunct direcţie, şef secţie

022 26 25 85

valentin.bejenari@mf.gov.md

2.

Valentina Vacarciuc

Şef de depozit

022 26 25 04

 

3.

Maria Ungureanu-Teut

Şef de depozit

022 26 25 03

 

Secţia administrarea patrimoniului

1.

Victor Revenco

Şef secţie

022 26 26 44 

 

2. 

Veaceslav Frunza

Inginer principal 022 26 26 80  

Punctul de paza

1.    

022 26 27 47

 
2.     

022 26 27 48

 

 

Regulamente şi alte acte normative relevante activităţii subdiviziunii:

 

 

 

Trezoreria de Stat (cu statut de direcţie generală)

Direcţia Generală Trezoreria de Stat este abilitată cu dreptul de coordonare şi asigurare a procesului de executare de casă a bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor  asigurării obligatorii  de  asistentă medicală, de întocmire a rapoartelor privind executarea bugetului public naţional, elaborare a metodologiei evidenţei contabile şi a rapoartelor financiare în sistemul bugetar.

Organigrama 

Date de contact

Regulamentul Direcţiei Generale Trezoreria de Stat