Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Anul 2007

Circulara Ministerului Finanţelor nr.02/1-17 din 28 mai 2007 „Privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pe anul 2008”
Norme Metodologice la proiectul bugetului de stat pe anul 2008
Limitele de cheltuieli pentru anii 2008-2010
Anexe

Norme metodologice fundamentate pe programe si performanta - Anexa nr.12
 

Rezultatele generalizate privind implementarea in anul 2006 a Programului de activitate a Guvernului „Modernizarea tarii – bunastarea poporului”

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008

Legea pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006 nr. 272-XVI  din  07.12.2007

Legea bugetului de stat pe anul (Ultima redacţie) 2007  nr. 348-XVI  din  23.11.2006

Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 405-XVI  din  15.12.2006 (adoptata de Parlament)

Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2007 nr. 408-XVI  din  21.12.2006 (adoptata de Parlament)

Legea pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006 nr. 132-XVI  din  14.06.2007

Legea pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006 nr. 184-XVI  din  26.07.2007

Modul de achitare şi evidenţa a plătilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2007

Regulamentului privind repartizarea  pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat
Formularul nr.1
Formularul nr.2