Anunţuri privind retragerea proiectelor de decizii

17.11.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din 08 februarie 2008 cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor (detalii)

Ministerul Finanţelor iniţiază procesul de retragere a Proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din 08 februarie 2008 cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor”, elaborat în baza art.14 al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.

Persoana responsabilă: Voloşciuc Ecaterina, tel.: 022-26-27-57, e-mail: ecaterina.volosciuc@mf.gov.md.