Telefonul de încredere

Ministerul Finanţelor, în vederea realizării Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 615 din 28.06.2005 privind unele măsuri de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice, comunică următoarele.

Telefonul de contact cu numărul 022 26-26-00, reprezintă telefonul de încredere amplasat în incinta Ministerului de Finanţe. Persoana investită cu atribuţiile de administrare a acestuia este Dna Dina Ţurcanu, Şefa Cabinetului Ministrului, care recepţionează apelurile de luni pînă vineri, începînd cu orele 8:00 pînă la 17:00 cu pauza de masă de la 12:00 pînă la 13:00.

În incinta Inspecţiei Financiare a fost instalat telefonul de încredere nr. 022 22-17-55. Persoana investită cu atribuţiile de administrare a acestuia este Dl Alexandru Ciuş – Şef direcţie sinteză, asistenţă juridică şi control intern al Serviciului, care recepţionează apelurile de luni pînă vineri, începînd cu orele 8:00 pînă la 17:00 cu pauza de masă de la 12:00 pînă la 13:00.

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Vă oferă posibilitatea de a Vă adresa instituţiei cu o sesizare privind acte de corupţie şi protecţionism comise de către angajaţii Serviciului Fiscal de Stat, la următoarele numere de telefon: 022 22-67-49 şi 022 82-34-08. Apelurile sunt recepţionate de luni pînă vineri,  începînd cu orele 8:00 pînă la 17:00, pauza de masă de la 12:00 pînă la 13:00. 

În vederea asigurării colaborării eficiente între Serviciul Vamal şi societatea civilă, sporirea transparenţei în activitatea zilnică, prin recepţionarea informaţiilor referitoare la comportamentul corupţional sau alte abuzuri de serviciu, precum şi oferirea informaţiilor de interes public, Serviciul Vamal a lansat Centrul de Apel (Call Center) cu numărul unic de telefon 022 57-41-11. Recepţionarea apelurilor la linia anticorupţie se efectuează în regim NON-STOP.

Agenţia Achiziţii Publice a lansat LINIA FIERBINTE ANTICORUPŢIE la următorul număr de telefon 022 73-73-70 şi adresă de e-mail: anticoruptie@tender.gov.md