Organigrama Ministerului Finanţelor

*Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se organizează şi funcţionează ca servicii publice desconcentrate în teritoriu ale acestuia, care exercită atribuţiile Ministerului în domeniul organizării şi funcţionării sistemului trezorerial. Trezoreriile teritoriale activează fără statut de persoană juridică. Coordonarea metodologică, organizarea şi coordonarea activităţii acestora este asigurată de către Trezoreria de Stat.