Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit

Denumirea instituţiei

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit

Membrii Consiliului de supraveghere a activităţii de audit

Veronica VRAGALEVA

Preşedinte, viceministru al finanţelor

Stela CIBOTARI Vicepreşedinte, Şef al Direcţiei reglementare şi autorizare bancară, Departamentul reglementare şi supraveghere bancară, Banca Naţională a Moldovei
Lidia FOALEA şef al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor
Svetlana LUPAŞCU director adjunct,  Direcţia  generală  supraveghere  asigurări,  Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Rodica BURLEA

şef al Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Anatol IACHIMOVSCHI doctor în economie, conferenţiar universitar, Catedra contabilitate şi audit, Academia de Studii Economice din Moldova
Tatiana ŞEVCIUC doctor in economie, conferenţiar universitar, Catedra evidenţa contabilă, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Secretarul Consiliului   -   şeful Serviciului de control şi verificare

 

Aparatul permanent de lucru al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit

Serviciul de control şi verificare

Lidia TONU – şef al Serviciului de control şi verificare

Principalele atribuţii ale Consiliului de supraveghere a activităţii de audit

  •  Supravegherea şi controlul activităţii auditorilor, auditorilor întreprinzători individuali şi a societăţilor de audit
  •  Examinarea solicitărilor referitoare la calitatea lucrărilor de audit
  •  Asigurarea respectării de către auditori a principiilor de etică profesională, în special celui de independenţă
  •  Monitorizarea procesului de certificare şi de instruire profesională continuă a auditorilor

Funcţii vacante

Contacte

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor
str. Constantin Tănase nr.7, bir. 125, MD-2005 Chişinău.
Telefon: 022 26 26 68, 022 26 26 71.
Apelurile sunt recepţionate de luni pînă vineri,  începînd cu orele 8:00 pînă la 17:00, pauza de masă de la 12:00 pînă la 13:00.

Informaţii, comunicate

ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR DE AUDIT, AUDITORILOR ÎNTREPRINZĂTORI INDIVIDUALI

Ordinul nr. 17/a  din 23 octombrie 2015 cu  privire la constituirea Comisiei de concurs pentru  ocuparea funcţiilor publice vacante

Ordinul nr. 24/a  din 01 decembrie 2015 cu privire la modificarea ordinului nr.17/a  din 23 octombrie 2015

În atenţia societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali

În atenţia Societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali "Privind respectarea deciziilor Consiliului de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali supuşi controlului extern"

Comunicat privind unele modificări legislative în domeniul prevenirii şi spălării banilor şi finanţării terorismului

Comunicat privind instruirea profesională continuă

Comunicat privind atribuţiile Consiliului, drepturile şi obligaţiile ale societăţilor de audit, auditorilor şi entităţilor auditate

Formular Informaţie privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit

Instrucţiune privind completarea şi prezentarea Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit

Instrucţiune privind completarea şi prezentarea Raportulu privind transparenţa  societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual

Regulamente, planuri şi rapoarte de activitate

Lista societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali care pot avea stagiari în conformitate cu prevederile pct.19 din Normele de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor nr.150 din 22.11.2010 conform situaţiei de la 1 iulie 2016

Lista societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali care au prezentat rapoarte privind transparenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual pentru anul 2014 conform art.10 al Legii privind activitatea de audit nr.16-XVI din 16.03.2007

Planul de acţiuni al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor pentru anul 2016

Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit >>> Hotărîrea Guvernului 1450 din 24.12.2007

Regulamentul Serviciului de control şi verificare a activităţii de audit >>>  Ordin nr. 23 din 27 decembrie 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de control şi verificare

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor

 

Planuri de activitate >>>

Planul de acţiuni al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit pentru anul 2017

Planul de activitate al Serviciului de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit pentru anul 2017

Planul de control extern al Serviciului de control şi verificare pentru semestrul II anul 2016

Planul semestrial de control extern al Serviciului de control şi verificare” pentru semestrul I al anului 2016

Planul semestrial de control extern al Serviciului de control şi verificare” pentru semestrul II al anului 2015

Planul semestrial de control extern al Serviciului de control şi verificare – semestrul I 2015

Planul de control extern pentru semestrul II 2014

Planul de activitate al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor pentru anul 2015

Planul de activitate a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor pentru anul 2014

Planul de activitate a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor pentru anul 2013

Planul de activitate al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit pentru anul 2011 (DOC, 651Kb)

Planul de activitate al Consiliului de supraveghere a activitatii de audit pentru anul 2010 (PDF, 2.8Kb)

Rapoarte de activitate >>>

Informaţia privind piaţa serviciilor de audit pentru anul 2015

Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit pentru anul 2015 

Informaţia privind piaţa serviciilor de audit pentru anul 2014

Raportul anual de activitate al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit pentru anul 2014

Informaţia privind piaţa serviciilor de audit în anul 2013

Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit pentru anul 2013

Informaţia privind activitatea societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali pentru anul 2012

Informaţia privind activitatea societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali pentru anul 2011

Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit pentru anul 2012

Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit pentru anul 2011

Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit pentru anul 2010 (DOC, 51Kb)

Funcţionarea pieţei de audit în perioada 2008-2009 (DOC, 725Kb)

Organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit (DOC, 52.5Kb)

Acte emise de Consiliul de supraveghere a activităţii de audit

Decizii emise de CSAA >>>

Decizia nr.13 din 19.10.2016 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Audit Atlant” SRL

Decizia nr.16 din 01.12.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Bodiu Elena

Decizia nr.17 din 01.12.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Bostan Svetlana

Decizia nr.18 din 01.12.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Bordian Alina

Decizia nr.19 din 22.12.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Galiceanschi Tatiana

Decizia nr.10 din 19.10.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Boghibov Teodor

Decizia nr.11 din 19.10.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Grinic Tatiana

Decizia nr.12 din 19.10.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Adascaliţîi Rodica

Decizia nr.14 din 19.10.2016 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit ,,Audit Arc” SRL

Decizia nr.15 din 27.10.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Croitoru Maria

Decizia nr.03 din 07.06.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Casîm Marina

Decizia nr.04 din 07.06.2016 cu privire la suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Morari Veronica

Decizia nr.05 din 07.06.2016 cu privire la Prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind retragerea certificatului de calificare a auditorului a unor auditori, conform listei

Decizia nr.06 din 07.06.2016 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment a unor societăţi, conform listei

Decizia nr.07 din 07.06.2016 cu privire la sancţionarea sub formă de avertisment a societăţii de audit ,,Audit avansat” SRL

Decizia nr.08 din 07.06.2016 cu privire la prezentarea Ministerului Finanţelor a propunerii privind suspendarea activităţii în calitate de auditor pentru Bulgaru Stela

Decizia nr.09 din 07.06.2016 cu privire la Revocarea Deciziei nr.04 din 04.04.2014 în partea auditorului Brumă Inesa

Decizia nr. 01 din 11 martie 2016  cu privire la suspendarea activităţii auditorului Isac Oxana

Decizia nr. 02 din 11 martie 2016 cu privire la rezultatele controlului extern la societatea de audit „Audit Real” SRL

ARHIVA 2015

ARHIVA 2014

ARHIVA 2013

ARHIVA 2012

Dispoziţii executorii emise de CSAA >>>